Näslunds Elektriska i Borås AB

Affärsområden

Elinstallation Elkraft

Kontakt

Om företaget

Miljöpolicy  

Startsidan

               


Företagets ambition inom affärsområdet Elkraft är att driva projekt inom elkraftsindustrin på ett sätt som ger tillförlitliga och ekonomiskt lönsamma anläggningar för kunden och därigenom även för oss. Vi arbetar alltid mycket nära tekniken, och har egna högt ställda krav på att genomföra arbeten och uppdrag med hög kvalitet.

Vår tekniska inriktning inom Elkraftsområdet ligger inom nedanstående och närliggande områden.

Automation
Reläskydd  10-70 kV
Generatorer
Drivsystem
Felsökning / Idrifttagning

Företaget erbjuder lösningar och resurser under hela projektets gång med specifikationer, detaljkonstruktion, dokumentation och verifiering. Vår ambition i arbetet är fokuserad kring kvalitet och tidhållning.

Företaget erbjuder även kompetenshöjande verksamhet för elkraftbranschen - för alla nivåer.

Alla kunder är lika viktiga - stora såväl som mindre uppdragsgivare.

 

   

© 2015  Näslunds Elektriska i Borås AB Kontakta webmaster@naslundselektriska.se Uppdaterad 2015-10-26